10 ขั้นตอน ลงทุนอสังหาให้รวย!


การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นทางเลือกที่หอมหวานสำหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่่งมีจำนวนไม่น้อยที่ร่ำรวยมาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ KCT จะพามาดูกันว่า ขั้นตอนที่นักลงทุนผู้ประสบความสำเร็จมีอะไรบ้าง


1. วางแผนให้ดีเยี่ยม

ทุกการลงทุนต้องการแผนที่ดี มีการกำหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ศึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง และวางกลยุทธ์อย่างเหมาะสมทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว


2. ศึกษาตลาดอย่างจริงจัง

ควรต้องศึกษารายละเอียดเชิงลึกของตลาด ที่ตัวเองลงทุนอยู่ให้เข้าใจทุกองศา


3. ซื่อสัตย์

เพราะความซื่อสัตย์ความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็๋นสิ่งสำคัญที่ควรรักษาไว้ตลอดกาล


4. ศึกษาความรู้ให้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบเจาะลึก

หากคุณเลือกดีแล้วว่า จะลงทุนในตลาดแบบใด ก็ควรจะศึกษาข้อมูลรายละเอียดในตลาดของคุณแบบเจาะลึกที่สุด


5. แบ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ที่นำประโยชน์มาให้ หรือผู้ที่ช่วยแนะนำ

ถึงแม้ปัจจุบันจะมีช่องทางไอทีให้เลือกใช้มากมายแต่ไม่ควรมองข้ามการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่นำผลกำไรดี ๆ มาให้คุณ และมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด


6. ศึกษาหาความรู้ไม่หยุดนิ่ง

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสินทรัพย์ที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ


7. เข้าใจความเสี่ยงที่ต้องรับมือ

ต้องศึกษาให้ดีว่ามีความเสี่ยงใดบ้าง หากประเมินแล้วว่า เป็นความเสี่ยงที่คุณรับได้ และมีแผนที่ดีในการรับมือกับความเสี่ยงนั้น


8. มีระบบบัญชีที่ดี

ต้องรู้จักศึกษาข้อมูลเรื่องบัญชี – การเงินให้เข้าใจด้วยตัวเอง


9. ใช้ทีมงานหรือผู้ช่วยระดับมืออาชีพ

ในรายละเอียดหลายขั้นตอนที่ต้องให้มืออาชีพมาดูแล เช่น ตัวแทนขาย นักกฎหมาย เป็นต้น


10. สร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

เพื่อคอยช่วยกันในการพัฒนาความรู้และสนับสนุนเครดิตบทความ https://kctathailand.com/